gdzie można wpłacać pieniądze do mbanku ?Wpłaty na konto w mbanku mozliwe są w placówka MultiBanku


Wpłata pieniędzy na konto w placówce MultiBanku nie wymaga wypełnienia jakiegokolwiek wniosku – należy udać się z pieniędzmi z dokumentem zarejestrowanym w systemie Banku (dowodem osobistym lub paszportem) bezpośrednio do kasy. Brak możliwości identyfikacji uniemożliwia wykonanie transakcji.

Opłata za usługę wpłaty lub wypłaty gotówki

Klient indywidualny - 9 PLN niezależnie od wpłacanej/wypłacanej kwoty.
Klient firmowy - 0,5% wartości transakcji, nie mniej niż 9 PLN.
W przypadku transakcji w USD lub EUR - równowartość powyższych kwot w danej walucie.
Opłata zostanie pobrana z rachunku, którego dotyczy transakcja.

Komentarze