shell32.dll,-21787


Przy uruchomieniu Windows otwiera się notatnik z:

[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787


Rozwiązanie:
1.Idź do: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
2.Usuń desktop.ini
3.Idź do: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
4.Usuń desktop.in


Najlepiej dopisać ręcznie ścieżkę, a zwłaszcza końcówkę  "Startup"

Komentarze