Volkswagen - kasowanie serwisu

Jak skasować komunikat serwisu w volkswagenie ?Rozwiązanie:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk prawy przy zegarach
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów wyświetli się napis "SERVICE" albo "OIL"
  można także wybrać po przez naciśnięcie prawego przycisku.
4. Zwolnić przycisk
5. Obrócić lewy przycisk w prawą stronę, wskazania zostaną skasowane,
6. Wyłączyć zapłon      
Poniżej przedstawiam szczegółowe instrukcje co do poszczególnych modeli:VW Beetle rocznik: 1998-99

Inspekcja olejowa - OIL
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OEL" lub "OIL", Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza pojawią się litery "INSP",
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X na okres 10 sekund,
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "OEL" lub "OIL",
Po następnych 10 sekundach na wyświetlaczu licznika kilometrów pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OEL" lub "OIL",
Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć przycisk na okres 10 sekund,
W polu wyświetlacza pojawią się litery "INSP",
Po następnych 10 sekundach na wyświetlaczu licznika kilometrów pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
(X przycisk pod wyświetlaczem)

VW Beetle rocznik: 1999-00

Inspekcja serwisowa
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "SERVICE",
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X na okres 10 sekund do momentu, gdy wskazanie "SERVICE" zostanie
wykasowane,
Wyłączyć zapłon.
(X przycisk pod wyświetlaczem)

VW Bora rocznik: 1997-99

Inspekcja olejowa - OIL
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service OIL",
Zwolnić przycisk X,
Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service OIL",
Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",
Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "OIL" z pola wyświetlacza jak opisano wcześniej.
Wyłączyć zapłon,
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Bora rocznik: od 1999

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "SERVICE",
Zwolnić przycisk X,
Na środkowym wyświetlaczu pojawia się tekst "SERVICE NOW",
Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Caddy rocznik: 1996-99

Inspekcja olejowa - OEL
Włączyć zapłon,
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Wyłączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
W polu wświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",
Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi
się wskazanie "- - - - -",
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa IN01
Włączyć zapłon,
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Wyłączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01",
Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi
się wskazanie "- - - - -",
Wcisnąć przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OIL",
Wcisnąć przycisk Y,
W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "- - - - -",
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
Wyłaczyć zapłon.

Inspekcja serwisowa IN02
Włączyć zapłon,
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Wyłączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
W polu wświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02",
Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
Wcisnąć przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01",
Wcisnąć przycisk Y,
W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "- - - - -",
Powtórzyć czynności kasowania jak dla inspekcji olejowej,
Włączyć zapłon
W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
Wyłaczyć zapłon.
(X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

VW Caddy rocznik: od 1999

Inspekcja olejowa
OIL
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.
W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" w sposób opisany powy ej.
(X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Golf rocznik: 1991-97

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:
Włączyć zapłon
Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
Wyłączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisknać przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisknać przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Włączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
Wyłączyć zapłon
(X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

VW Golf rocznik: 1998-99

Inspekcja olejowa - OIL
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service OIL",
Zwolnić przycisk X,
Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
Wyłączyć zapłon.


Inspekcja serwisowa - INSP
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service OIL",
Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service INSP",
Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _"
Wyłączyć zapłon,
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "service OIL" z pola wyświetlacza jak opisano
wcześniej.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika

VW Golf rocznik: od 2000

Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco:
Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE NOW",
Zwolnić przycisk X,
Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Lupo rocznik: od 1998

Inspekcja olejowa - OIL
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -"
lub "OIL",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.
(X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Passat rocznik: 1996-99

Inspekcja olejowa - OEL
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL" lub "OIL",
Dla modeli z zegarem cyfrowym obracać przycisk Y w prawo, a w polu wyświetlacza pojawi się
wskazanie "- - -",
Dla modeli z zegarem analogowym wyciągnąć przycisk Y, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-
- -",
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "INSP",
Dla modeli z zegarem cyfrowym obracać przycisk Y w prawo, a w polu wyświetlacza pojawi się
wskazanie "- - -",
Dla modeli z zegarem analogowym wyciągnąć przycisk Y, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-
- -",
W przeciwnym wypadku wskazanie "OEL" lub "OIL" wykasować z pola wyświetlacza jak opisano wy ej,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Passat rocznik: od 2000

Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco:
Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "service",
Na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW",
Zwolnić przycisk X,
Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Polo rocznik: 1994-97

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:
Włączyć zapłon
Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
Wyłączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisnąć przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisnąć przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Włączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
Wyłączyć zapłon
(X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

VW Polo rocznik: 1998-99

Inspekcja olejowa - OIL
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa - INSP
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -"
lub "OIL",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Polo rocznik: od 1999

Inspekcja olejowa - OIL
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, a w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -"
lub "OIL"
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.
(X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Polo Classic/Variant rocznik: od 1996

Włączyć zapłon
Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
Wyłączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisknać przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisknać przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Włączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
Wyłączyć zapłon
(X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

VW Sharan rocznik: 1995-00

Inspekcja olejowa - OIL
Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Na wyświetlaczu pojawia się następujące wskazanie "- - - -",
Wyłączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X.

Inspekcja serwisowa - In01
Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Na wyświetlaczu pojawia się następujące wskazanie "- - - -",
Wyłączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
Wskazanie "OIL" wygasić jak opisano powy ej.
Inspekcja serwisowa - In02
Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Na wyświetlaczu pojawia się następujące wskazanie "- - - -",
Wyłączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
Wskazania "OIL" i "In01" wygasić jak opisano wy ej.
(X przycisk po lewej stronie licznika)

VW Sharan rocznik: od 2000

Inspekcja serwisowa
Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X
Włączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "service",
Na środkowym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW"
Obracać przycisk Y w prawo do momentu, gdy wskazanie "service" zostanie wykasowane,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Transporter rocznik: do 04.1999

Inspekcja olejowa - OIL
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL" lub "OIL",
Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon
Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "INSP",
Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
W przeciwnym przypadku wskazanie "OEL" lub "OIL" wykasować jak opisano powy ej,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Transporter V6 24V rocznik: od 2000

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się napis "SERVICE",
Zwolnić przycisk X,
Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Vento rocznik: 1991-98

Włączyć zapłon
Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
Wyłączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisknać przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisknać przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Włączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
Wyłączyć zapłon
(X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

Komentarze