Windows 10 jak zarezerwować i zaktualizować

Windows 10 rezerwacja i aktualziacja z Windows 7, 8.1

SZYBKIE i SKUTECZNE RADYWindows 10 -aktualizacja z Windows 7, 8, 8.1
Przebieg aktualizacji Windows 10

Aktualizującinformacje, obecnie najprostszym sposobem na dokonanie aktualizacji bądź świeżej instalacji Windows 10 jest pobranie narzędzia z tej strony
http://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10

Przed przystąpieniem do działań warto na samym początku utworzyć punkt przywracana

Prawym klawiszem myszy na Mój Komputer/Ten Komputer -> Właściwości -> Ochrona Systemu (z lewej strony)
Następnie Utwórz i nadać nazwę.Jak zarezerwować Windows 10


Należy przejść do:
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
W miejsce "C" partycja z zainstalowanym Windowsem
Z tego folderu usuwamy wszystkie dane, akceptując komunikaty.
Spowoduje to wyczyszczenie pamięci o aktualizacjach, przez co system będzie próbował na nowo uzyskać informacje o aktualizacjach.
Należy zainstalować wszystkie najnowsze aktualizacje i ponowić czynność wyczyszczenia powyższego folderu.

Po pewnym czasie w prawym dolnym rogu powinno ukazać się logo Windows z możliwością dokonania rezerwacji.


Jeśli to nie pomoże to możemy wywołać rezerwacje otwierając notatnik i wklejając poniższy kod. Następnie zapisując go z dowolną nazwą i wybierając rozszerzenie na "wszystkie" i dopisując końcówkę nazwy pliku nasza_nazwa.cmd


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser" /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /f
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
:CompatCheckRunning
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | findstr Ready >nul
if NOT "%errorlevel%" == "1" ping localhost >nul &goto :CompatCheckRunning

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig"


Tak zapisany plik należy kliknąć prawym klawiszem myszy i uruchomić jako administratorJak zaktualizować Windows 7 i 8 do Windows 10Otwieramy wiersz poleceń (logo Windows + R) lub prawym na menu start i uruchom
wpisujemy bezpośrednio poniższą linijkę lub cmd  - enter i dopiero poniższą linijkę

wuauclt.exe /updatenow

Po tych czynnościach albo wyskoczy komunikat o pobieraniu Windows albo trzeba odczekać i sprawdzić wykorzystanie łącza w menadzerze urządzeń lub ponowić powyższe kroki z aaktualizacją i rejestracją.
Windows 10 obraz płyty


Można także pobrać obraz płyty ISO i zainstalować system od podstaw
https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10

Warto dodać, że w tym przypadku będziemy poproszeni o klucz z Windows 7, 8, 8.1
Uwaga! Klucze z Windows Home Premium 7,8 nie będą pasowały do Windows 10 ProfessjonalWindowsUpdate_80240020_dt000


Komentarze